Delitev spričeval dijakom, ki so opravili PUD

Delitev spričeval dijakom, ki so opravljali PUD

Obveščamo vas, da bo v sredo, 24. 6. 2020, razredna ura z delitvijo spričeval po spodnjem razporedu. Oddelek je razdeljen v dve skupini; v 1. skupini je prvih 15 dijakov po redovalnici, če bo prisotnih manj kot 15 dijakov, je zanje samo en termin. Zaradi poti v šolo in postopkov v šoli, še bolj pa zaradi uporabe javnih prevoznih sredstev in druženja izven šole je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Prosimo, upoštevajte varnostne ukrepe.  V šolo boste vstopali skozi glavni vhod, priporočamo uporabo mask, upoštevajte socialno distanco. Še vedno velja opozorilo, da pridete v šolo samo zdravi dijaki. Vsi dijaki, ki napredujete v višji letnik, morate oddati podpisano vpisnico razredniku.

 

 

razred

ura

učilnica

razrednik

M1f

10.00

D-16

K. Zidanšek

S1g

10.00

B-18

G. Grat

M1h

10.00

B-19

N. Mavc

S1i

10.00

B-14

J. Prušnik

S1j

10.00

A-44

J. Žogan

S1k

10.00

C-04

B. Hrovat

S2a

10.00 1. skupina

D-34

D. Hohler

10.45 2. skupina

S2b

10.45

C-22

M. Lesjak (nadomešča L. Leskovšek)

M2c

10.45

B-14

D. Mikola

M2d

8.00

KB-01

N. Talan Fošnarič

M2e

8.00 1. skupina

KB-02

S. Slana

8.45 2. skupina

M2h

10.45

B-18

M. Bevc

S2i

10.45

B-19

H. Fižuleto

S2j

10.45

D-27

T. Kolman

S3a

10.45

B-17

A. Ovtar

S3b

10.45

C-03

M. Marinšek

M3c

10.45

D-32

E. Došler

M3d

8.00

KC-01

I. Virant

M3e

8.00

KC-02

M. Radosavljević

 

Ravnateljica: S. Črep

 

Nazaj