EPoS 2021 – Elektronsko podprta samoevalvacija

Obveščamo vas, da bomo izvedli v tem šolskem letu spletno anketiranje, saj želimo izvedeti, kakšno je vaše mnenje o šoli, ki jo obiskujete.

Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov.

V prvem delu boste ocenjevali točno določenega učitelja oz. učiteljico. Vprašanja so vezana  na pouk.

Na enaka vprašanja bo odgovoril-a tudi učitelj/-ica, ki ga/jo ocenjujete.

Učitelj bo imel vpogled v rezultate ankete. Tako bo lahko primerjal svoje odgovore z vašimi.

V drugem delu pa boste ocenili delovanje šole na splošno.

Ocenjevali boste s trditvami: »Popolnoma se strinjam«, »Večinoma se strinjam«, »Delno se strinjam« in »Se ne strinjam«.

Nekateri razredi boste ocenjevali 2 učitelja. V tem primeru boste ocenili delovanje šole samo enkrat.

Vprašanja dobro preberite, nato ustrezno odgovorite.

Anketiranje je anonimno.

Spletno anketiranje bomo izvedli pri razrednih urah, v prihodnjem tednu od 22. do 26. 3. 2021.

Spodaj je prikazana tabela iz katere je razvidno, kateri razred ocenjuje katerega učitelja.

 

Razred

Evalviran učitelj

S-1. a

Simona Brečko

S-1. b

Aleš Ferlež

S-1. b

Andrej Požlep

M-1. c

Brigita Renner

M-1. d

Barbara Škorc

M-1. e

Alja Lesjak

S-2. a

Simona Ribič

S-2. a

Klemen Zidanšek

S-2. b

Martin Amon

M-2. c

Maja Lesjak

M-2. c

Matjaž Cizej

M-2. d

Natalija Talan Fošnarič

M-2. d

Lucija Bratina Pešec

M-2. e

Brigita Mastnak

S-3. a

Damjana Hohler

S-3. b

Žan Podbregar

M-3. c

Peter Peršič

M-3. d

Peter Arlič

M-3. e

Marko Radosavljević

S-4. a

Mojca Drev Uranjek

S-4. a

Roman Zupanc

S-4. b

Barbara Kvas Ocvirk

S-4. b

Marijana Marinšek

M-4. c

Miloš Bevc

M-4. c

Matej Veber

M-4. d

David Korošec

M-4. e

Dušan Vešligaj

S-1. g

Gašper Grat

S-2. g

Milan Rajh

M-1. f

Gvido Par

M-2. f

Igor Lah

M-1. h

Anton Glušič

S-1. i

Jožef Gobec

S-1. i

Jože Prušnik

S-1. j

Jožef Žogan

M-2. h

Marko Žlender

M-2. h

Natalija Mavc

S-2. i

Lidija Leskovšek

S-2. i

Urh Sivka

S-2. j

Suzana Slana

S-2. j

Jaka Došler

S-3. h

Drago Keše

S-3. h

Tadeja Kolman

S-1. k

Srečko Fošnarič

S-1. k

Boštjan Jančič

S-2. k

Veronika Hribar

S-2. k

Bojan Hrovat

 

Aleš Ferlež, Organizator EPoS-a

Simona Črep, ravnateljica      

Nazaj