Spoštovani dijakinje, dijaki, profesorice in profesorji!

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo vsak teden vsaj 10 minut pri različnih predmetih posvetili zdravju. Izvajali bomo vaje za sproščanje in zdravo držo,  se razgibali, odpravili na krajši sprehod ter se nadihali svežega zraka. Vadba bo skozi šolsko leto potekala po spodnjem urniku, lahko pa tudi večkrat na teden.  Razred se z enim izmed profesorjev v tistem dnevu vnaprej dogovori, da med redno šolsko uro skupaj namenijo nekaj minut za gibanje. Pričnemo s 1. oktobrom.

Biti fit in ustrezno telesno dejaven pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo. V trenutni situaciji moramo iz najslabšega izvleči najboljše. Glede na to, da smo učitelji in dijaki v času pouka več skupaj, je to  priložnost, da spremenimo stare vedenjske vzorce. Učitelji tako lahko izvajate vadbo skupaj z dijaki pri pouku ali pa pri dejavnostih v naravi z 10-minutnim sprehodom.

Prekinite svoj in dijakov sedeči čas z gibalnimi odmori in gibalno vadbo v razredu (pomagajte si s plakati v razredih) ali s sprehodi. Pred vadbo in po njej dobro prezračite prostor.

Urnik telesne aktivnosti za šol. l. 2020/21

 

MESEC

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

OKTOBER

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

1. + 2. letnik PTI

NOVEMBER

1. + 2. letnik PTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

DECEMBER

4. letnik

1. + 2. letnik PTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

JANUAR

3. letnik

4. letnik

1. + 2. letnik PTI

1. letnik

2. letnik

FEBRUAR

2. letnik

3. letnik

4. letnik

1. + 2 .letnik PTI

1. letnik

MAREC

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

1. + 2. letnik PTI

APRIL

1.+ 2. letnik

PTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

MAJ

4. letnik

1. + 2. letnik PTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

 

Ostanimo zdravi in fit.

                                                                                                                                              Lidija Leskovšek in Peter Peršič

Skip to content