Spoštovani!

Kot je že znano, lahko del svoje dohodnine (1 %)  namenite različnim upravičencem po svoji izbiri. S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o dohodnini lahko del svoje dohodnine (do 0,3 %) namenite tudi šolskemu skladu Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

  • elektronsko preko portala e-Davki;
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu z uporabo novega obrazca, v katerem navede ime oziroma naziv šole (Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije), davčno številko 76965007 in odstotek (največ 0,3 %),

Sredstva iz našega šolskega sklada namenjamo dijakom pri sofinanciranju različnih dejavnosti obveznega dela in proste izbire interesnih dejavnosti, različnih nadstandardnih dejavnosti ter pomagamo dijakom iz socialno šibkejšega okolja.

Za Vašo donacija v obliki namenitve dela dohodnine našemu šolskemu skladu se Vam vnaprej lepo zahvaljujemo in Vam želimo vse dobro.

 

Ravnateljica

Simona Črep

Skip to content