Prijavljeni dijaki na tekmovanje o energetski pismenosti »Mladi genialci« so se v petek, 18. 11. 2022, odpravili na organizirane priprave v Krško.

Omenjeno tekmovanje dijake spodbuja k poglobljenemu preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem viru in radioaktivnosti.

V sklopu priprav so si pogledali Svet energije v sklopu katerega so spoznali princip delovanja Jedrske elektrarne Krško. Aktivno so sodelovali v delavnici s področja energetske mešanice, kjer so že pokazali v šoli pridobljeno znanje. Ta del priprav je bil pripravljen s strani podjetja Gen energije. Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT) je pripravil predavanje o sevanju in Nuklearna elektrarna Krško (NEK) pa kratko predavanje o merjenju sevanja ter radiološke vaje, v sklopu katere so spoznali mobilno vozilo, ki je namenjeno za merjenje sevanja.

 

Skip to content