Navodila za izvajanje pouka na daljavo

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 se bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe ministra za zdravje od 16. do 29. 3 začasno prenehala izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost na zavodih. Šolski center Celje bo v tem času zaprt, pouk bo potekal na daljavo. Prav tako velja začasna prekinitev opravljanja PUD-a pri delodajalcih.

 • Pouk na daljavo je za nas tako rekoč novost. Dolžnost dijakov je, da resno in odgovorno opravljate naloge, ki vam jih bodo posredovali po e-pošti ali drugih načinih e-komunikacije (spletna učilnica, video konferenca, socialna omrežja …) učitelji, ki vas poučujejo.
 • Vsi dijaki uporabljate za e-komunikacijo z učiteljem šolske e-naslove.
 • Vsi dijaki boste prejeli na razredni uri nova gesla in uporabniško ime za dostop do programa OutlookOffice365 – tudi tisti, ki ste šolske e-naslove že uporabljali.
  • Prijavili se boste z novimi gesli.
  • Ob prvi prijavi boste lahko geslo spremenili.
  • Na razredni uri preverite, ali e-komunikacija deluje.
  • Če boste v petek, 13. 3. 2020, odsotni od pouka, bo razrednik poskrbel, da boste prejeli vsa navodila za nadaljnje delo.
  • Če boste imeli kakršne koli težave, pišite razredniku na njegov elektronski naslov.
 •  Učitelj pripravi informacije, gradivo … in ga posreduje dijakom za svoj predmet tisti dan, ko ima predmet prvič na urniku. Takrat vam bodo učitelji sporočili, katere so vaše obveznosti pri predmetu za vse ure v tistem tednu. Npr. slovenščine je tedensko 4 ure, prva ura je na urniku v torek. V torek boste prejeli od učiteljice navodila za vse 4 ure.
 • Učitelji vam bodo tudi sporočili, kako in kdaj se bo znanje preverjalo.
 • Znanja v tem času praviloma ne bomo ocenjevali.
 • Pri zaključnih letnikih vseh izobraževalnih programov dajemo poudarek pripravi na zaključni izpit in poklicno maturo.
 • Večji poudarek bomo dali utrjevanju snovi in ustvarjalnemu učenju.

 

 

Ravnateljica

Simona Črep

Nazaj