Novo šolsko leto 2020/2021

Spoštovani dijakinje in dijaki!

Zagotovo že nestrpno pričakujete informacije o novem šolskem letu. Po zadnjih uradnih informacijah Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (MIZŠ) boste vsi dijaki prišli v šolo 1. septembra 2020. Seveda se na prvi šolski dan temeljito pripravljamo tudi v šoli, saj bo potrebno upoštevati določene omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.

Vse podrobne informacije tako o prvem šolskem dnevu kot tudi izvajanju pouka v drugačnih okoliščinah, upoštevajoč priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), boste našli na spletni strani šole najkasneje do 31. 8. 2020.

V nadaljevanju vam sporočamo nekatere informacije, vezane na novo šolsko leto. 

IZJAVA STARŠEV/DIJAKA

Zelo pomembno je, da v šolo prihajate zdravi. Naj vas opomnim, da bo potrebno oddati razredniku prvi šolski dan ob vstopu v šolo izjavo, da ste zdravi. V primeru, da ste polnoletni, podpišete izjavo sami. Mladoletnim dijakom podpišejo izjavo starši. Obrazec najdete na spletni strani šole pod rubriko Aktualna obvestila – pouk 2020/2021. 

POTRDILA O VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Status dijaka za tekoče šolsko leto je razviden iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki je dostopna številnim upravnim organom, zato dijaki ne potrebujete potrdil o vpisu za prejem otroškega dodatka, državne štipendije, različnih subvencij (prehrana, prevoz) itd.

Potrdilo o vpisu še vedno potrebujete npr. za študentski servis in kadrovsko štipendijo.

Dijaki boste prejeli potrdila o vpisu prvi šolski dan pri razrednikih. Razredniku boste sporočili, kdo potrdilo potrebuje. V primeru, da potrdilo nujno potrebujete pred 1. septembrom, se obrnite na tajništvo šole (sonja.pungartnik@sc-celje.si). 

ZAŠČITNO-DELOVNA OBLEKA ZA DIJAKE 1. LETNIKA

Vljudno prosimo vse, ki še niste poravnali zneska za nakup zaščitno-delovne obleke po predračunu, ki ste ga prejeli, da to uredite do 1. 9. 2020.

Kasneje oblačil ne bo možno naročiti.

SUBVENCIONIRAN PREVOZ

Dijaki za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujete potrdila o vpisu. Na novem obrazcu, ki ste ga prejeli ob koncu šolskega leta, ni potreben niti žig šole. Vse informacije najdete na portalu subvencij potniškega prometa na naslednji povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html. Vlogo lahko oddate osebno ali elektronsko. Vlogo morate oddati vsi, ki prvič prosite za subvencionirano vozovnico, kakor tudi tisti, ki želite podaljšati veljavnost vloge iz preteklega šolskega leta. 

UČBENIŠKI SKLAD TER SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV

Vsi, ki ste oddali naročilnico za učbeniški sklad, boste prejeli položnico po pošti na domač naslov. Kdor tega še ni napravil in bi želel imeti učbenike iz učbeniškega sklada, lahko e-naročilnico še vedno odda na naslednji povezavi: http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/ucbeniski-sklad-smm/. Prav tako je na omenjeni povezavi objavljen tudi seznam učbenikov in delovnih zvezkov za novo šolsko leto.

Učbenike iz učbeniškega sklada boste prejeli 3. in 4. septembra 2020 po vnaprej določenem razporedu, objavljenem na spletni strani šole.

 

Samo še nekaj počitniških dni vas loči do ponovnega prihoda v šolo. Lepo jih preživite. Hkrati pa vas že zdaj pozivamo k odgovornemu ravnanju in spoštovanju preventivnih ukrepov, saj si zagotovo vsi želimo  ostati zdravi in izvesti pouk v novem šolskem letu v šoli.

 

Ravnateljica

Simona Črep

 

 

Nazaj