Na posebno povabilo evropske komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, gospe Mariye Gabriel, sem v Bruslju, kot edini predstavnik Slovenije, sodeloval v pogovoru na temo Research and innovation at school – the role of young people.

V letošnjem evropskem letu mladih vsak izmed komisarjev vodi dialog z 12 mladimi. Na dogodku smo sodelovali mladi iz cele Evrope. V interaktivni razpravi smo se dotaknili naslednjih tem:

Kakšna so pričakovanja mladih glede dediščine evropskega leta mladih?

Kako spodbujati angažiranost mladih in sodelovanje v evropskih pobudah?

Kakšne so ideje in vizija mladih za STEM (science, technology, engineering and mathematics) izobraževanje, znanost in inovacije v šoli ter spodbujanje več deklet k sodelovanju na teh področjih?

Kakšne priložnosti za mlade zagotavljajo evropske pobude in programi, kot so Erasmus+, Horizon Europe, Maria Skladovska-Curry, nov inovacijski program in Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo?

Kako podpiramo razvoj in uresničevanje mladih znanstvenikov v Evropi in kakšna je vloga nove strategije univerz?

To so bile le nekatere od tem, o katerih smo skupaj s komisarko debatirali na sedežu EU v Bruslju. Cilj naše razprave je bil narediti evropske programe, ki so namenjeni mladim, še uspešnejše. Komisarka je v živahnem pogovoru želela slišati tudi naša mnenja in pobude.

Sam sem komisarki postavil vprašanja, ki so se nanašala na temo mladih inovatorjev; kam in kako se lahko mlad inovator obrne po spodbude, nasvete ter konkretno pomoč. Izpostavil sem tudi zelo pomembno temo glede zaščite inovacije mladega inovatorja pri Svetovnem uradu za intelektualno lastnino.

Komisija se je v okviru evropske strategije za univerze zavezala, da bo od leta 2023 naprej zagotavljala evropsko podporo za inovatorje v šoli, da bodo šolska partnerstva vključevala vodilne osebnosti iz zagonskih podjetij, ki bodo kot ambasadorji in mentorji navdihovali mlade ter jih spodbujali pri razvoju novih inovacij.

 

 

 

 

 

 

Jakob Sadar

Skip to content