Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je organiziralo natečaj za promocijski material o jedrski znanosti in tehnologiji, ki bi objektivno predstavil jedrsko znanost in tehnologijo.

Nov, svež promocijski material se bo uporabljal za promocijo jedrske znanosti in tehnologije kot motiv na izdelkih, projektih in dogodkih v povezavi z Društvom jedrskih strokovnjakov Slovenije ter njegovim področjem delovanja.

Na natečaj, ki se je zaključil 30. 11. 2022, se je prijavila tudi naša šola oz. štiri dijakinje programa medijski tehnik Lara Pavčnik, Maša Držan, Lana Pavlič in Neža Salobir, ki so pripravile predloge sloganov z logotipi, vključno z opisi idejnih rešitev.

Gre za projekt, ki je strokovno povezal energetski in medijski del stroke. Da smo se uspešno prijavili na natečaj, sta zaslužna mentorja mag. Peter Arlič, ki je pomagal z nasveti na področju oblikovanja logotipov in sloganov ter Aleš Ferlež, ki je pomagal z nasveti s strokovnega energetskega področja, saj je član zgoraj omenjenega društva.

Skip to content