Obvestilo o izvajanju prostoizbirnih interesnih dejavnosti

V letošnjem šolskem letu s prostoizbirnimi interesnimi dejavnostmi začenjamo nekoliko kasneje in drugače, kot smo vajeni. Vse dejavnosti, ki lahko potekajo na daljavo, začnemo izvajati v tem tednu. Mentorji bodo prijavljene dijake dodali v skupino in jih povabili na prvo srečanje, ki bo načeloma v sredo, 18. 11. 2020, 8. šolsko uro, ali po predlogu mentorjev. Na prvem srečanju vas bodo mentorji seznanili z vsebino, s cilji, z načinom in oblikami dela, z obveznostmi, z načinom obveščanja, s termini nadaljnjih srečanj ipd. Tisti, ki ste prijavljeni k več dejavnostim, o tem obvestite mentorje in se opravičite za morebitno odsotnost na prvem srečanju.

O začetku izvajanja drugih dejavnosti vas bodo mentorji seznanili z e-sporočilom na vaš šolski naslov.

Vabimo vas, da se aktivno vključite v delo in si tako popestrite enolične dneve, obenem pa se naučite kaj novega, soustvarjajte zanimive debate, izdelke ali prispevke.

Mojca Drev Uranjek,

organizatorica interesnih dejavnosti

Nazaj