Obvestilo o poteku pouka v petek, 13. 3. 2020

Glede na najnovejše vladne ukrepe, ki predvidevajo, da bodo šole in vrtci od ponedeljka, 16. 3. 2020, zaprti,  vas obveščamo, da bo jutri, v petek, 13. 3. 2020, pouk potekal po nekoliko spremenjenem urniku:  0. ura odpade, 1. uro bodo razredne ure (prostori so objavljeni v spodnji tabeli), na katerih vam bodo razredniki posredovali  informacije v zvezi s potekom pouka na daljavo (preko spleta) in druge informacije za preprečevanje širjenja koronavirusa. Sledil bo pouk po urniku.

Pozivamo vse dijakinje in dijake, ki se ne počutite dobro ali ste bili v stiku s kom, pri komer je okužba že potrjena, da jutri ostanete doma in upoštevate splošna navodila.

Vse nadaljnje informacije vam bomo posredovali jutri na razrednih urah, v nadaljevanju pa preko šolske spletne strani in šolske elektronske pošte.

Spremljajte in upoštevajte ukrepe pristojnih institucij in  poskrbite za svoje zdravje in zdravje vseh.

Prostori za  razredno uro,  13. 2. 2020 ob 8.00
  Razred Razrednik Prostor
S 1a Simona Tadeja Ribič D-32
S 1b Martin Amon B-09
M 1c Matjaž Cizej B-18
M 1d Lucija Bratina Pešec KB-04
M 1e Brigita Mastnak KB-02
M 1f Klemen Zidanšek D-16
S 1g Gašper Grat A-41
M 1h Natalija Mavc  B-19
S 1i Jože Prušnik B-08
S 1j Jože Žogan A-37
S 1k Bojan Hrovat A-35a
S 2a Damjana Hohler D-33
S 2b Maja Lesjak C-22
M 2c Danica Mikola B-14
M 2d Natalija Talan Fošnarič  KB-01
M 2e Suzana Slana  KC-02
M 2f Stevo Romanić B-13
S 2g Aleš Ferlež D-31
M 2h Miloš Bevc D-27
S 2i Hrvoje Fižuleto A-44
S 2j Tadeja Kolman D-28
S 2k Srečko Fošnarič  A-39
S 3a Anton Ovtar B-17
S 3b mag. Marijana Marinšek  C-03
M 3c Edvard Došler D-22
M 3d Iztok Virant KC-01
M 3e Marko Radosavljević  KC-04
M 3f mag. Andro Glamnik (dijaki na PUD)  
S 3g Peter Peršič (dijaki na PUD)  
S 3h Peter Klaus  A-40
S 4a mag. Simona Brečko C-04
S 4b Žan Podbregar D-24
M 4c Brigita Renner D-34
M 4d David Korošec KB-03
M 4e Blaž Knep (nadomešča P. Arlič) KC-03

Simona Črep, ravnateljica

Nazaj