Dijaki 2. letnika srednjega strokovnega izobraževanja, ki ste deloma ali v celoti zamudili predavanja, in dijaki, ki ste se prijavili k interesni dejavnosti Tečaj prve pomoči,  boste imeli v času izven pouka predavanja iz prve medicinske pomoči. Obsegajo 12 šolskih ur in so predvidena tudi kot predavanja iz prve pomoči za voznike motornih vozil. Kandidati lahko na osnovi teh predavanj opravljajo izpit iz prve pomoči za voznike, ki je predviden v Zakonu o varnosti cestnega prometa. Cena predavanj je določena enotno za celo Slovenijo in znaša 33,63 evra za občane, za organizirane skupine dijakov v srednjih šolah znaša cena 20 evrov (kot šolsko obvezo pišete tudi zaključni test). Šola za vsakega dijaka prispeva 5 evrov, torej znaša cena 15 evrov. Razredni blagajnik denar s seznamom in podpisi odda v tajništvo do začetka predavanj. Če boste želeli opraviti tudi izpit iz prve medicinske pomoči za vozniški izpit, boste morali plačati izpitno takso (65,83 €). Več informacij boste dobili na prvem srečanju. Predavanja bodo potekala strnjeno v dveh delih na Kosovelovi 12 v učilnici C-3 po razporedu.

To je dodatni termin za zamudnike in tiste, ki ste se prijavili na interesno dejavnost, zato novih terminov ne bo. 

RAZPORED TEČAJEV PRVE POMOČI

Šola Razred           Predavanje

I. (prvič)

datum                   ura

Predavanje

II. (drugič)

datum                 ura

Izpiti

 

 

Predavatelj
SŠSMM Zamudniki +IND (prosta izbira) Ponedeljek

24. 1. 2022

14.00 Sreda

26. 1. 2022

 14.00 po dogovoru Denis Osenjak

 

Vljudno prosimo učitelje, da dijake dan po predavanju opravičijo ustnega ocenjevanja (razen vnaprej dogovorjenega).

Mojca Drev, pomočnica ravnateljice

Skip to content