OBVESTILO O RAZISKAVI PISA 2021 

Izbrani dijaki nižjega poklicnega izobraževanja bodo v petek, 27. 3. 2020, sodelovali v raziskavi PISA (Programme for International Student Assessment).  

PISA je največja mednarodna raziskava na področju izobraževanja na svetu.  

V raziskavi sodelujejo 15-letni dijaki in dijakinje iz vseh držav ne glede na vrsto programa, ki ga obiskuje. PISA meri znanja, ki jih boste mladi potrebovali v svojem življenju in ta znanja niso nujno vezana na znanja, pridobljena v šoli, ampak ste jih lahko pridobili tudi drugje. 

Tri osnovna področja merjenja so matematična, bralna in naravoslovna pismenost.  

V letošnji raziskavi je poudarek na matematični pismenosti.  

Naloge se bodo reševale na računalnikih. To so zanimive, problemsko zasnovane naloge, ki se rešujejo interaktivno.  

Mednarodne primerjave v raziskavi PISA bodo Sloveniji omogočile, da primerja dosežke slovenskih dijakov in slovenski izobraževalni sistem nasploh z dosežki v drugih državah ter tako išče poti do izboljšanja kakovosti izobraževanja.  

Pedagoški inštitut, ki vodi raziskavo, je po posebni metodi izbral 7 dijakov naše šole, ki bodo v tej raziskavi sodelovali.  

Izbrani dijaki bodo v tem tednu o tem obveščeni.  

 

Šolska svetovalna delavka Pera Kunst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj