Obvestilo o raziskavi PISA 2022

Izbrani dijaki nižjega poklicnega izobraževanja bodo v četrtek, 25. 3. 2021, sodelovali v raziskavi PISA (Programme for International Student Assessment).

PISA je največja mednarodna raziskava na področju izobraževanja na svetu.

V raziskavi sodelujejo 15-letni dijaki in dijakinje iz vseh držav ne glede na vrsto programa, ki ga obiskuje. PISA meri znanja, ki jih mladi potrebujejo v svojem življenju in ta znanja niso nujno vezana na znanja, pridobljena v šoli, ampak so jih lahko pridobili tudi drugje.

Tri osnovna področja merjenja so matematična, bralna in naravoslovna pismenost.

Naloge se bodo reševale na računalnikih. To so zanimive, problemsko zasnovane naloge, ki se rešujejo interaktivno.

Mednarodne primerjave v raziskavi PISA bodo Sloveniji omogočile, da primerja dosežke slovenskih dijakov in slovenski izobraževalni sistem nasploh z dosežki v drugih državah ter tako išče poti do izboljšanja kakovosti izobraževanja.

Pedagoški inštitut, ki vodi raziskavo, je po posebni metodi izbral 10 dijakov naše šole, ki bodo v tej raziskavi sodelovali.

Izbrani dijaki bodo v tem tednu o tem obveščeni. 

 

Šolska svetovalna delavka Pera Kunst

Nazaj