V torek, 26. 3. 2024 se bo odvila raziskava PISA (Programme for International Student Assessment), v kateri sodelujejo izbrani dijaki srednjega tehničnega in strokovnega izobraževanja. V raziskavi sodelujejo 15-letni dijaki in dijakinje iz vseh držav ne glede na vrsto programa, ki ga obiskuje. 

PISA je največja mednarodna raziskava na področju izobraževanja, v kateri se meri matematična, bralna in naravoslovna pismenost dijakov. Tokrat je dodano še področje učenje v digitalnem svetu. Obenem se ocenjuje tudi njihova pripravljenost na odraslo življenje.

Mednarodne primerjave v raziskavi Sloveniji omogočijo primerjavo dosežkov slovenskih dijakov in učnega okolja z ostalimi državami. Države in izobraževalni sistemi lahko z rezultati prepoznajo področja, ki se jih lahko izboljša.

Pedagoški inštitut, ki vodi raziskavo, je naključno izbral kar 59 dijakov naše šole, ki bodo v tej raziskavi sodelovali.

Izbrani dijaki bodo v tem tednu obveščeni o vseh podrobnostih.  

 

Karmen Rebernik,

šolska svetovalna delavka 

Skip to content