Obvestilo za dijake 1. letnikov

Dijake, ki želijo zamenjati program izobraževanja in se ponovno vpisati v 1. letnik obveščam, da je potrebno prijavo za vpis oddati do 2. 4. 2021.

Če se ne boste prijavili v tem roku, se boste lahko prijavili še do 25. 5. 2021, vendar le na šole oz. programe, kjer ne bo omejitve vpisa oziroma bodo še prosta mesta.

Vse dodatne informacije dobite pri svetovalni delavki P. Kunst v pisarni D-29 oziroma medijski tehniki pri M. Zorko Pavšar.

Pera Kunst, šolska svetovalna delavka

Nazaj