Dijake, ki želite zamenjati program izobraževanja in se ponovno vpisati v 1. letnik obveščam, da se lahko prijavite še do 16. 5. 2023, vendar le na šole oz. programe, kjer ne bo omejitve vpisa oziroma bodo še prosta mesta.

Vse dodatne informacije in pomoč dobite pri svetovalnih delavkah.

Pera Kunst, šolska svetovalna delavka

Skip to content