Dijaki 2. letnikov se boste po spodnjem razporedu udeležili on-line predstavitve Kriznega centra za mlade v Celju, ki je usmerjen predvsem v pomoč otrokom in mladostnikom do 18. leta starosti.

V KCM lahko pridejo otroci oz. mladostniki, ki zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja najdejo edino rešitev v umiku. Delo v centru zajema: osebno pomoč mladim, svetovanje, zatočišče in oskrbo, skupno iskanje možnosti za ustreznejše reševanje težav, pripravo mladih na vrnitev v njihovo družino ali bivanje drugje.

Učitelj tekoče ure se bo ob zapisani uri v učilnici priključili na povezavo in predvajal predstavitev v živo.

Šolska svetovalna delavka

Pera Kunst          

 

Šolska ura

TOREK, 9. 11. 2021

 SREDA, 10. 11. 2021

1.

 

 

 

2.

8.50 – 9.35

S2a, S2b, M2c, M2d, M2e

(S. Brečko, B. Kampošek, M. Veber, B. Škorc, I. Virant)

 

6.

 

12.10 – 12.55

M2h, S2i, S2j, S2k

(A. Glušič, A. Ovtar, M. Remic, S. Fošnarič)

Skip to content