V sredo, 11. 1. 2023 bodo v sodelovanju z Zavodom Varna pot za dijake triletnih programov M-3. f, S-3. g in S-3. h potekale preventivno-izobraževalne delavnice z naslovom Zvozi, katerih cilj je spodbuditi dijake k oblikovanju pozitivnega odnosa do varne mobilnosti. Delavnice, ki jih Zavod Varna pot že vrsto let izvaja po različnih srednjih šolah, se bodo začele ob 8. uri v predavalnici B-12 in bodo trajale dve šolski uri, do 9.35. Na delavnico jih spremijo učitelji tekoče ure, po koncu aktivnosti dijaki nadaljujejo s poukom normalno po urniku.

 

Manca Zorko, šolska svetovalna delavka

Skip to content