Vsaka tri leta v avstrijskem Zeltwegu ob podpori avstrijske vlade organizirajo enega največjih evropskih letalskih mitingov, Airpower. Zadnjega se je leta 2019 udeležilo približno 300.000 obiskovalcev.

 Airpower 2022  bo 2. in 3. 9. 2022 (prihodnji šele leta 2025).  V petek, 2. 9. 2019 – prvi dan mitinga, naša šola v okviru interesnih dejavnosti za šolsko leto 2022/2023 organizira ogled letalskega mitinga. Vstopnina na letalski miting je  brezplačna, dogodek dijakom nudi možnost spoznavanja  najnovejših tehnologij civilne in vojaške letalske industrije ter demonstracijo različnih tehnik individualnega letenja ali letenja v formaciji.

Stroške udeležbe predstavljajo le stroški prevoza; na podlagi informativnega predračuna prevoznika v primeru popolnoma zasedenega avtobusa znašajo približno 20 € na udeleženca, v primeru podražitve ali manjše zasedenosti se znesek na udeleženca ustrezno poveča. Z obiskom dogodka se posamezniku prizna 10 ur prostoizbirnih interesnih dejavnosti. Na razpolago je 110 prostih mest, ki se bodo zapolnjevala po vrstnem redu prejetih prijav.

Prijava na AIRPOWER 2022:

  • izpolnite prijavni obrazec, ki ga dobite pri učitelju Gašperju Gratu (kabinet B-43) ali pa  na spletu  – ”Prijavni obrazec Zeltweg”;
  • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec oddajte v fizični obliki učitelju Gašperju Gratu do 27. maja 2022;
  • ob prijavi plačate akontacijo v znesku 10 €, ki se udeležencu vrne le v primeru predložitve zdravniškega opravičila ali drugega opravičljivega razloga zaradi višje sile; preostanek zneska se poravna pred odhodom.

Podrobne informacije dobite pri Gašperju Gratu (kabinet B-43 ali e-poštni naslov gasper.grat©sc-celje.si), natančno boste obveščeni na sestanku, spremljajte tudi obvestila na šolski spletni strani.

 

Veselimo se vaše prijave.

 

Organizator:    Gašper Grat                                                                                  Ravnateljica:   Simona Črep

                                                                                                                                                           

Skip to content