Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) 2019/2020 in vračilo učbenikov

Spoštovani dijakinje, dijaki in starši!

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije je sprejela odločitev, da glede na spremenjene okoliščine in ukrepe omogoči dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. Dne 4. 5. 2020 smo prejeli informacijo, da lahko dijaki od 18. 5. 2020 opravljajo PUD pri delodajalcu. Pogoji za opravljanje PUD-a pri delodajalcu so naslednji:

  • delodajalec mora imeti vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za varno izvajanje posameznih dejavnosti;
  • delodajalec mora imeti mentorja;
  • šola mora pridobiti tudi soglasje dijaka/staršev in delodajalca, da le-ta izpolnjuje vse pogoje za varno delo in zaščitne ukrepe, ki jih določi NIJZ.

Tisti dijaki, ki ste z delodajalcem dogovorjeni za opravljanje PUD-a in ste zdravi – niste v rizični skupini, boste lahko PUD opravljali pri delodajalcu. Dijaki, ki PUD-a ne boste mogli opravljati zaradi delodajalčeve nezmožnosti zagotovitve ustreznih pogojev za sprejem dijaka ali spadate v eno izmed rizičnih skupin, ki jih navaja NIJZ (v prilogi), boste PUD opravljali v šoli. Dijaki oz. starši so dolžni obvestiti organizatorja PUD in razrednika, da spada dijak v eno izmed rizičnih skupin. V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav se posvetujte s svojim zdravnikom.

Prosimo, da priloženo izjavo vrnete po e-pošti oz. jo oddate osebno razredniku ob vrnitvi učbenikov v šolsko knjižnico; takrat boste z organizatorjem PUD-a uredili tudi vse druge formalnosti.

 

Začetek izvajanja PUD-a v šolskem letu 2019/2020 po LDN:  

M-1. h, S-1. i, S-1. j, S-1. k, M-2. h, S-2. i, S-2. j: 29. 5. 2020

S-2. a, S-2. b, S-3. a in S-3. b: 1. 6. 2020

M-1. f, S-1. g, M-2. c, M-2. d, M-2. e, M-3. c, M-3. d, M-3. e: 10. 6. 2020

Učbenike boste vračali v petek, 29. 5. 2020, v novi čitalnici knjižnice (učilnica A-01a) po razporedu spodaj.

Oddelek je razdeljeni dve skupini; v 1. skupini je prvih 15 dijakov po redovalnici. Za vsako skupino je predvidenih 15 minut.

PETEK, 29. 5. 2020 

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

9.15

9.30

9.45

10.00

10.15

M1H/1

M1H/2

S1I/1

S1I/2

S1J/1

S1J/2

M2H/1

M2H/2

S2I/1

S2I/2

 

10.30

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

12.15

12.30

12.45

S2J/1

S2J/2

S2A/1

S2A/2

S2B/1

S2B/2

S3A/1

S3A/2

S3B/1

S3B/2

 

Pred ali po vračilu učbenikov boste v učilnici po razporedu dobili informacije ob začetku opravljanja PUD-a in uredili formalnosti. Prosimo, upoštevajte varnostne ukrepe.

 

 

Oddelek

 

Organizator PUD-a

 

Skupina

 

Ura

 

Učilnica

 

M-1. h

 

Stevo Romanić

2.

8.00

C-3

1.

8.15

C-22

 

S-1. i

 

Peter Klaus

2.

8.30

C-3

1.

8.45

C-22

 

S-1. j

 

Peter Klaus

2.

9.00

C-3

1.

9.15

C-22

 

M-2. h

 

Stevo Romanić

2.

9.30

C-3

1.

9.45

C-22

 

S-2. i

 

Peter Klaus

2.

10.00

C-3

1.

10.15

C-22

 

S-2. j

 

Peter Klaus

2.

10.30

C-3

1.

10.45

C-22

 

S-2. a

 

Stevo Romanić

2.

11.00

C-3

1.

11.15

C-22

 

S-2. b

 

Stevo Romanić

2.

11.30

C-3

1.

11.45

C-22

 

S-3. a

 

Peter Klaus

2.

12.00

C-3

1.

12.15

C-22

 

S-3. b

 

Peter Klaus

2.

12.30

C-3

1.

12.45

C-22

 

 

Ravnateljica

Simona Črep

Nazaj