Obveščamo dijake, ki ste prijavljeni na prostoizbirno interesno dejavnost Pobeg v Woop 10. 1. 2024, da je odhod na avtobusno postajo Glazija izpred Šolskega centra Celje ob 12.20. Odhod avtobusa je ob 12.30. Dijaki boste izvajali različne dejavnosti v parku s trampolini in na »fun walls«. Skupino dijakov bodo spremljali učitelji, na točkah dogajanja pa bodo zadolženi animatorji Woop parka skrbeli za nemoten potek dejavnosti. Na vseh točkah, kjer se odvijajo aktivnosti, dijaki zaradi varnostni natančno upoštevajte navodila animatorjev in spremljevalcev.

Vsi, ki še niste, morate do odhoda prinesti podpisano izjavo staršev in poravnati stroške. Predvidena vrnitev v Celje je med 17.00 in 17.15.

Spremljevalci: Peter Peršič, Hrvoje Fižuleto, Lucija Mandl

 

Mojca Drev,

pomočnica ravnateljice

Skip to content