Popravni in dopolnilni izpiti – avgust 2021

SREDA, 18. 8. 2021    
PISNO        
  Razred Predmat Ura Prostor Nadzor
pisno S1g MAT 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno M1f MAT 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno S2g MAT 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno S3g MAT 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno M1f ANJ 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno M2e ANJ 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno S2a ANJ 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno S1a ANJ 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno S3a NEJ 9.00 D-22 T. S. Ribič
pisno M1d NEJ 9.00 D-22 T. S. Ribič
USTNO        
  Razred PredmEt Ura Prostor Komisija
ustno S1g MAT 11.00 D-22 B. Kampošek; A. Glušič; J. Prezelj; razrednik
ustno M1f MAT 11.00 D-22 B. Kampošek; A. Glušič; J. Prezelj; razrednik
ustno S2g MAT 11.00 D-22 B. Kampošek; A. Glušič; J. Prezelj; razrednik
ustno S3g MAT 11.00 D-22 B. Kampošek; A. Glušič; J. Prezelj; razrednik
ustno M1f ANJ 11.00 D-32 L. Bratina Pešec; M. Marinšek; T. S. Ribič;   razrednik
ustno M2e ANJ 11.00 D-32 L. Bratina Pešec; M. Marinšek; T. S. Ribič;   razrednik
ustno S2a ANJ 11.00 D-32 L. Bratina Pešec; M. Marinšek; T. S. Ribič;   razrednik
ustno S1a ANJ 11.00 D-32 L. Bratina Pešec; M. Marinšek; T. S. Ribič;   razrednik
ustno S3a NEJ 11.00 D-32 L. Bratina Pešec; M. Marinšek; T. S. Ribič;   razrednik
ustno M1d NEJ 11.00 D-32 L. Bratina Pešec; M. Marinšek; T. S. Ribič;   razrednik
ustno S1j MOP 9.00 D-03 A. Ovtar; S. Romanić; J. Prušnik; razrednik
ustno S2i CNC 9.00 D-27 A. Ferlež; M. Žlender; D. Kunej; razrednik
ustno S3h OEP 9.00 D-27 A. Ferlež; M. Žlender; D. Kunej; razrednik
ustno S1k ŠVZ 9.00 TV! P. Peršič; H. Fižuleto; B. Žohar; razrednik

 

ČETRTEK, 19. 8. 2020    
PISNO        
  Razred Predmat Ura Prostor Nadzor
pisno S1g SLO 7.30 D-33 T. Kolman
pisno S3a SLO 7.30 D-33 T. Kolman
pisno S3g SLO 7.30 D-33 T. Kolman
pisno S1k SLO 7.30 D-33 T. Kolman
pisno M1d SLO 7.30 D-33 T. Kolman
pisno S2j SLO 7.30 D-33 T. Kolman
pisno M1c IPM 7.30 C-22 B. Mastnak
pisno M2e MAT 7.30 C-22 B. Mastnak
pisno M1d MAT 7.30 C-22 B. Mastnak
pisno M3d MAT 7.30 C-22 B. Mastnak
pisno S4a MAT 7.30 C-22 B. Mastnak
USTNO        
  Razred Predmat Ura Prostor Komisija
ustno S1g SLO 9.15 D-33 D. Hohler; P. Klaus; M. Rajh; razrednik
ustno S3a SLO 9.15 D-33 D. Hohler; P. Klaus; M. Rajh; razrednik
ustno S3g SLO 9.15 D-34 S. Slana; T. Kolman; M. Drev; razrednik
ustno S1k SLO 9.15 D-34 S. Slana; T. KolmanM. Drev; razrednik
ustno M1d SLO 9.15 D-34 S. Slana; T. Kolman;  M. Drev; razrednik
ustno S2j SLO 9.15 D-34 S. Slana; T. Kolman;  M. Drev; razrednik
ustno M1c IPM 9.15 C-22 B. Mastnak; M. Lesjak; J. Došler; razrednik
ustno M2e MAT 9.15 C-22 B. Mastnak; M. Lesjak; J. Došler; razrednik
ustno M1d MAT 9.15 C-22 B. Mastnak; M. Lesjak; J. Došler; razrednik
ustno M3d MAT 9.15 C-22 B. Mastnak; M. Lesjak; J. Došler; razrednik
ustno S4a MAT 9.15 C-22 B. Mastnak; M. Lesjak; J. Došler; razrednik
ustno S1i TKP 7.30 C04 A. Dobnik; J. Gobec; K. Zidanšek; razrednik
ustno S1j TKP 7.30 C04 A. Dobnik; J. Gobec; K. Zidanšek; razrednik
ustno M1f KRS 7.30 D-24 G. Grat; M. Cizej; T. Igrišnik; razrednik
ustno S2j PDP 7.30 D-24 G. Grat; M. Cizej; T. Igrišnik; razrednik
ustno S2j PDP 12.10 A-37 J. Žogan; S. Fošnarič; M. Žlender
ustno M2e GOB 7.30 KC-06* I. Virant; P. Arlič; D. Korošec; razrednik
ustno M1e GOB 7.30 KC-06* I. Virant; P. Arlič; D. Korošec; razrednik
ustno M1e GOB 7.30 KC-06* I. Virant; P. Arlič; D. Korošec; razrednik

 

PETEK, 20. 8. 2021    
  PISNO        
  Razred Predmat Ura Prostor Nadzor
pisno S2a MEH 7.30 D-27 B. Klakočer
pisno M3d NEJ 7.30 D-27 B. Klakočer
  USTNO        
  Razred Predmat Ura Prostor Komisija
ustno M3d NEJ 9.00 C-03 L. Bratina Pešec; D. Kunej; M. M. Bevc ; razrednik
ustno M1d UME 8.00 D-33 M. Jagodič Pogačar; A. Požlep; D. Korošec; razrednik
ustno S1g PMP 7.30 D-20 A. Ferlež; M. Rajh; J. Prušnik; razrednik
ustno S1j ELK 7.30 D-20 A. Ferlež; M. Rajh; J. Prušnik; razrednik
ustno S3g OMP 7.30 D-20 A. Ferlež; M. Rajh; J. Prušnik; razrednik
ustno M2e MOB 7.30 KC-03* A. Pavšar; M. Radosavljević; D. Vešligaj; razrednik
ustno M2e TRP 7.30 KC-03* A. Pavšar; M. Radosavljević; D. Vešligaj; razrednik
ustno M3d, e MPD 7.30 KC-03* A. Pavšar; M. Radosavljević; D. Vešligaj; razrednik
          * lokacija Kosovelova

 

Konferenca  po PI bo v petek, 20. 8. 2021, ob 11.00.  Razredniki pa bodo delili spričevala in obvestila o uspehu v ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 8.00 po posebnem razporedu.
Ravnateljica: Simona Črep

Nazaj