Šola danes zagotovo ne more pripraviti dijakov na njihovo celotno poklicno pot. Hkrati veliko dijakov ne ve, kaj je tisto, kar bi jih tako zelo zanimalo, da bi to postalo njihova služba. Mnogi se ne ukvarjajo z mislijo, kakšen bo njihov vsakdan, ko bodo zapustili varno zavetje srednje šole. Zato je pomembno, da dijakom tudi v okviru interesnih dejavnosti omogočimo obisk podjetij in spodbujamo aktivnost in samoiniciativnost pri iskanju možnosti za karierno pot. Zato smo v torek, 25. 10. 2022, in v sredo, 26. 10. 2022 za dijake 3. letnika organizirali Poti, strokovni in karierni dan s predavanji Inkubatorja Savinjske regije in Zavoda Vozim ter ogledi podjetij v njihovi stroki. Strojni tehniki so obiskali podjetji Libela Celje in Penca d. o. o., tehnike mehatronike je sprejelo podjetje MiniTec d. o. o., medijski tehniki pa so si ogledali podjetji Grafika Gracer d. o. o. in Cetis d. d.

Dijake 4. in 3. tehniških oddelkov je za razvijanje lastne podjetniške ideje navduševal Jernej Ženko, ki deluje v okviru podjetniškega pospeševalnika Katapult. Skozi zanimive zgodbe mladih podjetnikov jim je približal podjetnost in ustvarjalnost. Svojo karierno pot sta predstavila nekdanja dijaka, dr. Robert Ojsteršek, docent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, in grafična oblikovalka Neža Penca, ki dijakom predlaga, naj čas študija izkoristijo za raziskovanje, tako strokovno kot osebnostno, da ugotovijo, kaj jih res zanima. Dr. Ojsteršek je prepričan, da je izobraževanje pridobivanje novega znanja in veščin, kar naj vodi močna motivacija, da zase in za druge zagotavljamo finančno, socialno in vsebinsko smiselnost svojega dela.

Mag. psihologije iz kadrovske službe Sica Ariana Volpe je pripravila predavanje o tem, kako se pripraviti in kako ravnati na razgovoru za službo. Izpostavila je, da nam lahko v nekem trenutku vsako znanje, ki ga skozi življenje pridobimo, koristi. Hkrati pa je šola lahko tudi prijetno mesto za druženje, spoznavanje novih ljudi, postavljanje novih življenjskih izzivov in zabavo. Je osnova za naše življenje v prihodnje. Verjame, da tudi za šolo drži, da nikoli ne smemo obupati, četudi mogoče ni naš dan in nam ne gre vse po načrtih. Zmožni smo namreč vsega, v kar verjamemo.

Ob koncu sta dijake 4. letnika profesorja Natalija Talan Fošnarič in Žan Podbregar sistematično vodila skozi postopke in navodila za pripravo projektne naloge, ki jih čaka ob zaključku srednješolskega izobraževanja.

Po nasvetu Neže Penca naj si dijaki dovolijo ostati mladi čim dlje, kar med drugim pomeni, da so odprti za možnosti in priložnosti in se pripravljeni učiti.

Zahvaljujemo se podjetjem, predavateljem in učiteljem, ki so pomagali pri organizaciji.

Koordinatorica Mojca Drev

Skip to content