Pouk v petek, 14. 2. 2020, na lokaciji Lava

Zaradi informativnega dne prestavljamo pouk iz spodaj navedenih učilnic v učilnice, prikazane v tabelah. Dijake in učitelje prosim, da upoštevate te spremembe. Če je kdo od učiteljev odsoten, se bo sprememba učilnice videla nadomeščanjih.

Prva ura traja do 9.05, druga se prične ob 9.10 in se konča kot običajno.

ura oddelek učitelj iz B17 v
0. M1c M. Cizej B14
1. S1i B. Žohar C22
2. S1a A. Ovtar C22
3. S1k P. Klaus C04
4. / /  
5. M1h A.  Ovtar B14
6. S1a A.  Ovtar D34

 

ura oddelek učitelj iz B18 v
0. / /  
1. / /  
2. / /  
3. / /  
4. S1i B. Kvas Ocvirk B08
5. S1j A. Dobnik D33
6. S1i A. Dobnik D32

 

 

 

 

 

 

 

ura oddelek učitelj iz B19 v
0. / /  
1. / /  
2. S1k N. Mavc B08
3. M1f B. Kampošek D32
4. S1j S. Slana D27
5. S1k S. Slana D27
6. S1j S. Slana D27
ura oddelek učitelj iz D-16 v
0. / /  
1. M1f K. Zidanšek D34
2. / /  
3. / /  
4. S1b K. Zidanšek D34
5. M1c K. Zidanšek D34
6. M1c K. Zidanšek D21

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki oddelkov S2i in S2j, ki niso angažirani na INFO dnevih, imajo pouk skupaj in sicer po spodaj zapisanem urniku.

ura predmet učitelj učilnica
1. DRU N. Mavc B-08
2. ANJ B. Škorc D-32
3. MALICA    
4. DRU N. Mavc C-03
5.  PDP M. Rajh C-03
6. PDP M. Rajh D-24

Dijaki oddelka S3a, ki niso angažirani na INFO dnevu, se priključijo oddelku S3b.

Urnik oddelka S3b za petek:

ura predmet učitelj učilnica
1. ENS J. Prezelj D-27
2. PDS M. Rajh C-04
3. malica    
4. ŠVZ B. Jeraša TV2
5. NAK A. Glušič D-24
6. MAT B. Kampošek C-22

Nazaj