Protokol opravljanja zaključnega izpita v spomladanskem izpitnem roku 2021

Protokol opravljanja zaključnega izpita obsega higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter nekatere letošnje spremembe in prilagoditve izvajanja zaključnega izpita.

 

I. Posebnosti pri izvajanja zaključnega izpita

PCR-testiranje – prekinitev karantene

 • V primeru, da bodo kandidati za zaključni izpit napoteni v karanteno zaradi visoko rizičnega tesnega stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, lahko karanteno izjemoma prekinejo za opravljanje zaključnega izpita tako, da opravijo PCR-testiranje 24 ur pred vsakim izpitom v času karantene.
 • PCR-testiranje opravijo na covid-19 vstopnih točkah v kraju svojega bivanja ali v kraju šolanja – v tem primeru pokličejo na tel.: 035 434 161 od 7.30 do 9.00 in sporočijo naslednje podatke: ime in priimek, da je dijak, ki opravlja zaključni izpit v karanteni, katero šolo obiskuje, kdo je njegov osebni zdravnik, rojstne podatke in telefonsko številko.
 • Na podlagi teh podatkov bodo prejeli termin za PCR-test, ki ga opravi v ZD Celje za reševalno postajo, kjer je šotor. S seboj morajo imeti osebni dokument. 
 • Izvid o negativnem PCR-testu osebno prevzamejo naslednji delovni dan, pred zaključnim izpitom, na Šolskem dispanzerju pri vhodu starši ali pooblaščena oseba kandidata za zaključni izpit. Kandidatom za zaključni izpit, ki so v karanteni, ni dovoljeno prekinjati karantene za prevzem potrdila.
 • Dijaki, ki boste med karanteno opravljali zaključne izpite z negativnim PCR-testom, morate dosledno upoštevati dodatna navodila šole (vstop v šolo, prostor pisanja …).
 • Za prevoz na zaključni izpit ne priporočamo uporabe javnega prevoza, prav tako za pot domov.

Samoizolacija ali drug upravičen razlog

Če kandidat za zaključni izpit zboli za covid-19 ali ima v času opravljanja zaključnega izpita drug upravičen razlog, o tem nemudoma obvesti razrednika in tajnico za ZI Natalijo Mavc ter pošlje dokazila o pozitivnem testu oz. druga dokazila.

Upoštevanje drugih pravil in priporočil.

 • Priporočamo, da se med pripravami na zaključni izpit in med opravljanjem le-tega izogibate stikom in tako zmanjšate tveganje za okužbo.
 • Dosledno upoštevajte pravila za nošenje mask, pazite na higieno rok in kašlja ter medsebojno razdaljo.
 • Priporočamo uporabo mask z  višjo stopnjo zaščite, ki so ves čas pisanja nameščene na obrazu.
 • Vrata in okna v izpitnem prostoru lahko odpira/zapira samo nadzorni učitelj. Zaradi zračenja priporočamo, da s sabo prinesete dodatna oblačila.

 

II.  Pisni izpiti

 • Pred začetkom pisanja izpitov je potrebno prostore temeljito prezračiti.
 • Nadzorni učitelji morajo biti v izpitnem prostoru 30 minut prej (ob 8.30), da lahko kandidati posamično vstopajo v izpitni prostor. Kandidati se ne zbirajo pred izpitnim prostorom, ampak vanj vstopajo 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Vrata izpitnih prostorov bodo odprta do začetka izpita.
 • Pisni izpit slovenščina bo potekal v telovadnici šole v ponedeljek, 7. 6. 2021. V petek, 6. 2021, boste na svoj elektronski naslov dobili obvestilo, v katerem prostoru boste opravljali izpit. Seznami bodo objavljeni tudi na panoju pred telovadnico.
 • Prostor bo urejen tako, da bo omogočen razmik od 1,5 do 2 metra med dijaki in učitelji.
 • Ob vstopu dijake nadzorni učitelj s primerne razdalje usmeri na njihovo mesto.
 • V prostoru, v katerem poteka zaključni izpit, ne smete imeti telefona in drugih prenosnih elektronskih komunikacijskih naprav ter ročnih ur.
 • S seboj prinesite vse, kar potrebujete za pisanje izpita: pisalo in rezervno pisalo (izmenjava predmetov ni dovoljena) ter zaščitno masko.
 • Gradivo deli kandidatom nadzorni učitelj v skladu s priporočili NIJZ.
 • Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustite na robu mize. Nadzorni učitelj jih pobere in vloži v namensko ovojnico. Pred in po tem si umije ali razkuži roke.
 • Dežurni učitelj spremlja dijaka na stranišče ob upoštevanju varnostne razdalje.
 • Izpitni prostor zapuščajte postopoma, da se lahko vzdržuje primerna razdalja.

 

III. Ustni izpiti

 • Izpitno obdobje za opravljanje ZI bo med 7. 6. 2021 in 22. 6. 2021. Ustni izpiti bodo potekali od do 14. junija 2021. Natančnejši razpored bo objavljen na spletnih straneh šole in na oglasni deski. Obvestila boste prejeli tudi na svoj elektronski naslov.
 • Kandidat le nakaže na izbrani listek in se ga ne dotakne.
 • Kandidat lahko enkrat zamenja izpitni listek, zamenjani listek se vrne v izpitni komplet.
 • Izpraševalec lahko izjemoma v soglasju s kandidatom spremeni vprašanje na izpitnem listku, če presodi, da je vezano na snov v času učenja na daljavo.
 • Sledi 15-minutna priprava kandidata, med njegovim spraševanjem se pripravlja drugi kandidat.
 • Uporabljeni izpitni listki se ne vrnejo v komplet.
 • Pri izvedbi zaključnega izpita šola upošteva vsa higienska in druga priporočila NIJZ.

 

Želimo vam veliko uspeha.

Ravnateljica                                                                                                                                       Tajnica ZI

Simona Črep                                                                                                                                     Natalija Mavc

Nazaj