Razpored prostorov za razredno uro v torek, 24. 12. 2019

V torek, 24. 12. 2019, bodo v času od 8.00 do 9.00 potekale razredne ure v spodaj nsvedenih prostorih.

Razr. Razrednik Prostor
8.00-9.00
M-1c Lidija Leskovšek C-04
M-1d Bratina Pešec Lucija KC-03
M-1e Mastnak Brigita KB-02
M-1f Zidanšek Klemen D-16
M-1h Rajh Milan B-19
M-2c Veber Matej B-14
M-2d Talan Fošnarič Natalija KB-01
M-2e Slana Suzana KC-02
M-2f Romanić Stevo B-18
M-2h Bevc Miloš D-24
M-3c Došler Edvard D-27
M-3d Virant Iztok KC-01
M-3e Radosavljević Marko KC-04
M-3f Glamnik Andro A-30
M-4c Renner Brigita D-34
M-4d Korošec David KB-03
M-4e Knep Blaž KB-04
S-1a Ribič Tadeja Simona D-32
S-1b Amon Martin B-02a
S-1g Grat Gašper B-20
S-1i Prušnik Jože B-23
S-1j Žogan Jože B-26
S-1k Hrovat Bojan A-44
S-2a Hundrić Damjana D-33
S-2b Lesjak Maja C-22
S-2g Ferlež Aleš D-31
S-2i Fižuleto Hrvoje D-21
S-2j Kolman Tadeja A-41
S-2k Fošnarič Srečko D-28
S-3a Ovtar Anton B-17
S-3b Marinšek Marijana C-03
S-3g Peršič Peter B-08
S-4a Brečko Simona D-22
S-4b Podbregar Žan B-27

Nazaj