Spoštovani dijaki!

Obveščamo vas, da bomo v tem šolskem letu izvedli spletno anketiranje EPoS, saj želimo izvedeti, kakšno je vaše mnenje o šoli, ki jo obiskujete.

Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov.

V prvem delu boste ocenjevali točno določenega učitelja oz. učiteljico. Vprašanja so vezana na pouk.
Na enaka vprašanja bo odgovoril-a tudi učitelj/-ica, ki ga/jo ocenjujete.
Učitelj bo imel vpogled v rezultate ankete. Tako bo lahko primerjal svoje odgovore z vašimi.
V drugem delu pa boste ocenili delovanje šole na splošno.

Ocenjevalna lestvica je opisna, in sicer »Popolnoma se strinjam«, »Večinoma se strinjam«, »Delno se strinjam« in »Se ne strinjam«.
Nekateri razredi boste ocenjevali 2 učitelja. V tem primeru boste ocenili delovanje šole samo enkrat.

Vprašanja dobro preberite, nato ustrezno odgovorite.
Anketiranje je anonimno.

Spletno anketiranje bomo izvedli po razporedu, ki je pripravljen glede na pouk v računalniško opremljenih učilnicah oz. bo kakšna ura premeščena v drugo učilnico.

Na tej povezavi je prikazana tabela iz katere je razvidno, kateri razred ocenjuje katerega učitelja in kdaj.

Skip to content