V četrtek, 22. 9. 2022, bo na atletskem stadionu Kladivar športni dan v atletiki. Tekmovali boste v atletskem četveroboju: v teku na 60 m (visoki start), v teku na 600 m, v skoku v daljino in v metu krogle.

Zbor dijakinj in dijakov 3. in 4. letnika in 1. in 2. letnika PTI-progama je ob 7.30 in pričetek tekmovanja ob 8.00. 

Za dijake 1. in 2. letnika je zbor ob 10.30 in pričetek tekmovanja ob 11.00.

Dijaki se preoblečete na tribunah stadiona. Dežurni dijak pazi na garderobo. Pred tekmovanjem se primerno ogrejte in pripravite, da ne bo poškodb. Sezname dijakov bo vsak razrednik in spremljevalec prejel od vodje tekmovanja. Razrednik spremlja svoj oddelek od discipline do discipline po razporedu. Oddelek tekmuje v celoti (dekleta in fantje skupaj).

NADOMESTNI SPREMLJEVALCI:

M-2. h: Gvido Par,

M-2. c: Marko Žlender,

M-3. c: Terezija Igrišnik,

S-1. a: Anton Ovtar,

S-1. g: Jože Prezelj,

S-2. g: Dragomira Kunej,

M-4. d: mag. Peter Arlič,

S-2. j: mag. Veronika Hribar,

S-2. i: Mihaela Remic.                                                 

 

Dežurni učitelj na tribuni: Barbara Škorc

MALICA:      – dijaki 3. in 4. letnika ter dijaki PTI-programa  greste na  malico po končanem                                       tekmovanju; prijavljeni dijaki jo prevzamete v jedilnici;

                        -dijaki 1. in 2. letnika greste na malico ob 9.00  (in pravočasno pridete na

                                    stadion); prijavljeni dijaki jo prevzamete v jedilnici. 

Nadzorni učitelji:

Učitelji: zbor ob 7.30                                          Učitelji: zbor ob 10.30                                                                         

vodja tekmovanja:  Peter Peršič                                                Peter Peršič                                                                                                                                                             

štarter:                     Žan Podbregar                                            Žan Podbregar                                                                      

zapisnikar:               Jaka Došler                                                  Jaka Došler  

 

časomerilci:           1. Lucija Mandl                                               1. Lucija Mandl

    1.    Gregor Brežnik                                            2. Bor Božičevič
    2.   Dušan Vešligaj                                             3. Igor Lah
    3.   Feliks Lednik                                               4. Boštjan Jančič
    4.     Bogdan Žohar                                              5. Andrej Požlep

 

DA:                         Bojan Klakočer                                                mag. Matej Veber                            

                                mag. Andro Glamnik                                       Iztok  Virant

                           

DB:                          Luka Hladin                                                     Milan Rajh

                                 Alen Pavšar                                                      Lidija Leskovšek

                            

KA:                          Jože Žogan                                                       Peter Klaus

                                 Mojca Drev                                                  Biserka Kampošek                                                                                                                                                                                                                    

KB:                          Domen Stropnik                                               Domen Stropnik

                                 Mojca Lapi                                                        Mojca Lapi

 

KC:                          Roman Zupanc                                                 Stevo Romanić

                                 Edvard Došler                                                   Mateja Zorko Pavšar         

 

Opomba: daljina A je levo, gledano s tribune

                 daljina B je desno, gledano s tribune

                  krogla A je levo gledano s tribune

                  krogla B je desno, gledano s tribune

                  krogla C je na pomožnem metališču za stadionom

 

Navodilo za razrednike:

 Razredniki in spremljevalci poskrbijo, da se dijaki pravočasno preoblečejo in ogrejejo, ter določijo dežurnega dijaka. Spremljajo razred in poskrbijo, da so na daljini in krogli dijaki postavljeni po abecedi. Na koncu tekmovanja pospremijo dijake na tribuno in poskrbijo, da dijaki pospravijo za seboj.

 

Želimo vam športnih užitkov poln dan!

V primeru slabega vremena bo pouk po urniku.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ravnateljica: Simona Črep

Skip to content