V petek, 26. avgusta 2022, je v učilnici B-12 potekalo srečanje Učitelj učitelju učitelj, ki je bilo letos že  sedmo po vrsti. Gre za dogodek, na katerem učitelji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije izmenjujemo dobre prakse, se drug od drugega učimo, se informiramo o mnogočem, kar se je tekom šolskega leta kakovostnega odvilo na šoli, in se medsebojno navdihujemo.

Za vodilno misel dogodka smo tokrat izbrali Heraklitov stavek Panta rhei, kajti zahtevno obdobje, v katerem živimo, še posebej izrazito poraja spremembe in učitelji smo bili v zadnjih dveh letih prisiljeni spremeniti pouk tako na hitro in tako dramatično, kot si nismo nikoli predstavljali. Velika škoda bi bila, če bi zdaj teh digitalnih pristopov, ki smo jih usvojili, ne vnašali v učni proces tudi v bodoče ter jih nadgrajevali. Tudi sicer so spremembe pravzaprav edina stalnica in njihovo uvajanje je izrednega pomena za živ organizem, kot je šola.

Po predavanju gostujoče predavateljice mag. Špele Drstvenšek, ki je pripravila predavanje na temo taksonomskih stopenj in priprave kurikulov, smo slišali naslednje prispevke:

Creativity & Kreativität (mag. S. Brečko)

Timsko delo ob dogodku Noč knjige (T. Kolman)

IKT pri IPM (M. Lesjak in B. Mastnak)

Learning from experience – izkustveno učenje (L. Bratina Pešec)

Obisk Srednje mašinske škole Novi Sad (I. Lah)  

Šola v senci palme (D. Hohler)

Dvig digitalnih kompetenc (E. Došler, B. Škorc)

Mednarodni projekt BlendVet in kombinirana edukacija (M. Veber)

Magical Moving Machine for Europe (G. Grat in L. Hladin)

Problemi in čustva mladostnika (B. Škorc in M. Lapi)

Untis (M. Amon)

Spremljanje profesionalnega razvoja zaposlenih (mag. S. Brečko)

 

Brez dvoma je za nami uspešen dogodek, ki bo morda navdih za nove dobre prakse na poti do naslednjega srečanja v avgustu 2023.

 

 

Simona Črep,                                                                                                                           Simona Tadeja Ribič,

ravnateljica                                                                                                                             koordinatorica srečanja

Skip to content