Urniki za dijake zaključnih letnikov SSI in PTI programa od 11. 5. do 15. 5.

V času od 11. 5. do 15. 5. bomo izvajali videokonference za diajke zaključnih letnikov SSI in PTI programa po spodaj navedenih urnikih. Dijaki ostalih oddelkov nadaljujejo z delom na daljavo o ustaljenem urniku.

Urniki video konferenc:

S4a S4b M4c M4d M4e M2f   S2g 

Nazaj