Vsaka tri leta v avstrijskem Zeltwegu ob podpori avstrijske vlade organizirajo enega največjih evropskih letalskih mitingov, Airpower. Zadnjega se je leta 2022 udeležilo približno 300.000 obiskovalcev.

Letalski miting Airpower 2024 bo potekal v začetku naslednjega šolskega leta, 6. in 7. 9. 2024. 

V petek, 6. 9. 2024, naša šola v okviru interesnih dejavnosti za šolsko leto 2024/2025 organizira ogled letalskega mitinga. V želji po izogibu gneči na cesti bo odhod ob 6.00. Vstopnine glede na uradno objavljene informacije ni.

Stroške udeležbe tako predstavljajo le stroški prevoza in parkiranja avtobusa. Na podlagi informativnega predračuna prevoznika v primeru popolnoma zasedenega avtobusa stroški udeležbe znašajo približno 20 € (glede na informacije z dne 4. 3. 2024) na udeleženca. Zraven je treba prišteti tudi stroške parkiranja na destinaciji. Tako ocena skupnih stroškov v primeru polno zasedenega avtobusa znaša 22 €. V primeru spremembe cene prevoza ali manjše zasedenosti se znesek na udeleženca ustrezno poveča.

Dogodek dijakom nudi možnost spoznavanja najnovejših tehnologij civilne in vojaške letalske industrije ter demonstracijo različnih tehnik individualnega letenja ali letenja v formaciji.

Z obiskom dogodka se posamezniku prizna 10 ur prostoizbirnih interesnih dejavnosti. Število prijav je omejeno na 70 dijakov. Prijave se bodo zapolnjevale po vrstnem redu dokončno prejetih prijav. Prijava je dokončna, ko je izpolnjen prijavni obrazec in plačana akontacija.

Pogoji za prijavo na AIRPOWER 2024:

– prijavni obrazec, ki ga najdete na tej povezavi, izpolnite in ustrezno posredujete do srede, 24. aprila 2024;

– po oddaji obrazca čim prej poravnate še akontacijo v znesku 10 € pri Gašperju Gratu (kabinet B-43). Za oddan znesek boste prejeli blagajniški prejemek. Akontacija se udeležencu v primeru neudeležbe na ekskurziji ne vrne, razen v primeru bolezni ali drugega opravičljivega razloga zaradi višje sile, ob predložitvi zdravniškega opravičila/potrdila oz. drugih ustreznih potrdil ali dokazil;

– preostanek do celotnega zneska boste poravnali prvi šolski dan v naslednjem šolskem letu (1. 9. 2024), pri Niki Pratneker v pisarni C-05.

Podrobne informacije dobite pri Gašperju Gratu (kabinet B-43 ali e-poštni naslov gasper.grat©sc-celje.si), prijavljeni boste natančno obveščeni preko vašega šolskega elektronskega naslova ob pričetku naslednjega šolskega leta. Spremljajte tudi obvestila na šolski spletni strani.

Veselimo se vaše prijave.

 

Organizator

Gašper Grat

Ravnateljica

Simona Črep

Skip to content