Vabilo na sestanek skupnosti dijakov

Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti oz. njihove namestnike, da se udeležite prvega letošnjega sestanka skupnosti dijakov, ki bo v
 
četrtek, 22. septembra 2016, ob 10. 30 (4. šolsko uro) v učilnici B-02 na Kosovelovi.
 
 
Dnevni red:
  1. Izvolitev/potrditev predsednika skupnosti dijakov in zapisnikarja
  2. Izvolitev člana upravnega odbora za šolski sklad
  3. Letni delovni načrt (predstavitev in sprejem)
  4. Načrti dela SD in oddelčnih skupnosti
  5. Šolski projekti
  6. Eko šola
  7. Mladinski center Celje – MCC
  8. Razno (prireditev na Starem gradu, Program MEPI, decembrska prireditev, ureditev oglasnih desk)
 
 
 
Prosimo za zanesljivo udeležbo!
 
 
 
Mentorici skupnosti dijakov                                                 Ravnatelj
Suzana Slana in Lidija Leskovšek                                                   Ludvik Aškerc

Nazaj