Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti ali namestnike, da se udeležite sestanka skupnosti dijakov, ki bo

v ponedeljek, 1. februarja 2021, ob 11. 20 (5. šolsko uro) skupini Teams SMM.SkupnostDijakov.

 Dnevni red:

  1. Pregled preteklega dela
  2. Predstavitev Multigalerije SMM – dijaki M-2. e
  3. Predlogi za drugačen pouk – podpredsednik
  4. Informativni dan
  5. Prenova spletne strani – ravnateljica
  6. Razno (Instagram in Inkubator idej)

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

 

Mentorici skupnosti dijakov                                                                   Ravnateljica

Suzana Slana in Brigita Mastnak                                                         Simona Črep

Skip to content