Varnost in zdravje pri delu za zamudnike

Obveščamo vse dijake, ki se niso udeležili predavanja iz varnosti in zdravja pri delu s svojim razredom, da bo predavanje zanje v petek, 16. 4. 2021, 3. šolsko uro (9.40-10.25) v spletnem okolju Teams. Predavanje bo izvedel strokovni delavec za VZD Drago Keše. Preizkus boste pisali v ponedeljek, 19. 4., 7. šolsko uro (ob 13.00) v učilnici C-3 na Lavi.

Potrdilo o usposobljenosti je pogoj za sodelovanje pri praktičnem pouku. Na predavanje se vključite v Teamsovem koledarju Varnost in zdravje pri delu. 

Udeležba je obvezna, nadomestnih terminov ne bo. 

 

Petek, 16. 4. 2021, 3. ura                    

Dijaki, ki še niso opravili VZD, iz oddelkov

S-1. a

M-1. f

S-3. a

M-2. e

 

Pomočnica ravnateljice                                                                                                    Ravnateljica

Mojca Drev Uranjek                                                                                                          Simona Črep

Nazaj