Vračanje učbenikov za dijake zaključnih letnikov in tiste, ki v maju odhajajo na PUD

Učbenike vračate v učilnico A01a (nova čitalnica) po spodnjem razporedu:

TOREK, 18. 5. 2021

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

9.30

9.45

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

11.15

S4A

S4B

M4C

M4D

M4E

M1H

S1I

S1J

S2G

M2F

S2K

M2H

S2I

Zaključni letniki vrnejo le gradivo, ki ga ne potrebujejo pri zaključnem izpitu ali poklicni maturi, ostalo vrnejo po ZI ali PM.  

TOREK, 25. 5. 2021 

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

9.15

9.30

S2A

S2B

S3A

S3B

S2J

M3f

S3g

 

Nazaj