Vračanje učbenikov za ostale dijake

Dijaki, ki greste 10. 6. 2021 na PUD, vrnete učbenike po spodaj navedenem razporedu. Učbenike vrnete v učilnici A01a na lokaciji Lava.

PETEK, 4. 6. 2021 

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

9.15

9.30

9.45

M1F

S1G

M2C

M2D

M2E

M3C

M3D

M3E

 

Dijaki prvih letnikov vrnete učbenike v ponedeljek, 21. 6. 2021, po spodaj navedenem ratporedu.

PONEDELJEK, 21. 6. 2021

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

M1C

M1D

M1E

S1A

S1B

Nazaj