Spoštovani učiteljski zbor Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije!   

V času srednje šole smo spoznali, kako pomemben je učiteljski poklic in da glavna naloga učitelja ni samo poučevanje, temveč priprava dijakov na prihodnost, zato upamo, da nam uspe svojo hvaležnost vsaj malo izraziti z besedami.  

V imenu skupnosti dijakov se Vam zahvaljujemo za vse, kar ste nas naučili in za kar ste se trudili. Hvaležni smo Vam za besede, ki so nas opogumljale, za tople nasmehe, ki ste nam jih namenjali, in znanje, ki ste nam ga na najrazličnejše načine podajali. Zavedamo se, da je Vaše delo zahtevno, zato smo hvaležni, da ste bili do nas strpni tudi takrat, ko smo bili težavni in naporni. 

Zahvaljujemo se tudi šolskemu osebju, ki v teh nenavadnih razmerah skrbi, da delo na šoli poteka brez zapletov, da naša šola ostaja čista in tehnično brezhibna.   

Posebej se zahvaljujemo gospe ravnateljici Simoni Črep, ki nas je vsa leta šolanja spremljala in spodbujala, vrata v njeno pisarno so nam bila vedno široko odprta. Z navdušenjem je sprejemala naše zamisli in nam pri njihovem uresničevanju tudi pomagala.  

Vsem še enkrat iskrena hvala!  

 

Naj zaključimo z mislijo, ki ponazarja vaše delo: 

»Daj človeku ribo, nahranil ga boš za en dan. Nauči ga loviti ribe, nahranil ga boš za vse življenje.«  

  

Podpredsednika SD                                                                                      Predsednik SD  

Lenart Oprčkal in  Nives Dobovšek                                                                Borut Fajs  

Skip to content