Zaključni izpit slovenščina – pisno (program SPI: oddelki M-3. f, S-3. f in S-3. h)

DATUM: 8. 6. 2020    

URA: 9.00

Prostor: telovadnica 1 (tv 1) in telovadnica 2 (tv2)

Dijaki se boste zbrali pred glavnim vhodom v šolo ob 8.30. Nadzorna učitelja vas bosta prišla iskat in vas usmerila v prostor, kjer bo potekal izpit. Bodite pozorni na primerno medsebojno razdaljo in nošenje zaščitnih mask. Pred vstopom v šolo si bo potrebno razkužiti roke. Zaščitne maske boste odložili, ko boste zasedli svoje mesto v prostoru, kjer bo potekal izpit in si jih ponovno nadeli, ko boste zapustili izpitni prostor.

Opozarjamo vas, da s seboj prinesite dovolj pisal, ker medsebojno posojanje le-teh ni dovoljeno.

Pisni izpit poteka 90 minut. Dijaki z odločbami imate podaljšan čas pisanja, nalogo lahko rešujete 120 minut.

Pri odhodu si boste lahko ogledali razporede ustnih zagovorov (izdelek oz. storitev in zagovor) z natančno časovno razporeditvijo kandidatov. Informacijo vam bomo posredovali tudi na vaš šolski elektronski naslov, ki ste ga uporabljali v času šolanja na daljavo. Razpored ustnih zagovorov bo objavljen tudi na šolski spletni strani.

Po končanih zaključnih izpitih bo 19. 6. 2020  svečana podelitev spričeval ZI. Čas in kraj podelitve bosta objavljena na spletni strani šole.

Natalija Mavc, tajnica ZI

Nazaj