Lara Pavčnik iz M 4. d-razreda je pod mentorstvom mag. Petra Arliča izdelala več grafičnih predlog za javni natečaj Slavističnega društva Celje. Društvo je z  javnim natečajem želelo dobiti idejno grafično rešitev za boljšo prepoznavnost in uporabo za različne namene: zbornike, uradne dopise, promocijski material, družabna omrežja, elektronsko pošto …  Slavistično društvo raziskuje slovenski jezik in književnost, obravnava stanovska vprašanja učiteljev slovenščine in skrbi za lepši jezik v javnosti.  

Komisija je prispele predloge ocenila in Larin predlog izbrala kot najboljši. Zmagovalni logotip je grafično izčiščen. V simbolnem smislu spominja na ozemlje Slovenije in v spodnjem delu na odprto knjigo, v kateri je zapisna slovenska beseda. Uporabila je prepoznavne barve Celja. Z lokacijsko umestitvijo rumene barve na modro Slovenijo pokazana lega Celja, hkrati pa rumena točka lahko spominja na celjske zvezde na modrem nebu, ki zapolnjuje namišljeno zgodbo nad odprto knjigo. 

Lari Pavčnik in mentorju za dosežek čestitamo. 

Simona Črep, ravnateljica

Skip to content