Razdeljevanje učbenikov iz učbeniškega sklada

Razdeljevanje bo potekalo:

  • v četrtek, 3. septembra 2020, za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije

 

10.40

10.50

11.00

11.10

11.20

11.30

11.40

11.50

S1A

S1B

S2A

S2B

S3A

S3B

S4A

S4B

  

  • v petek, 4. septembra 2020, za dijake 1., 2., 3. in 4. letnikov Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije.

 

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

9.00

9.10

9.20

9.30

9.40

10.00

10.10

10.20

10.30

11.00

11.10

11.20

M1C

M1D

M1E

M1F

M1H

M2C

M2D

M2E

M2F

M2H

M3C

M3D

M3E

M3F

M4C

M4D

M4E

 

11.30

11.40

11.50

12.00

12.10

12.20

12.30

12.40

S1G

S1I

S1J

S1K

S2G

S2I

S2J

S3G

  

Učbeniki iz učbeniškega sklada se bodo razdeljevali v učilnici A01a, vsak razred ima točno določen začetek razdeljevanja. V razredu določite dijaka, ki bo na dan razdeljevanja opozoril učitelja tekoče ure na čas, tako da bodo dijaki točno prišli v učilnico A01a. Zaradi tekočega izvajanja podeljevanja učbenikov prosim dijake, da se pred učilnico ne zadržujejo že pred določenim terminom oz. ne zamujajo razdeljevanja.

Kompleti učbenikov se bodo izposojali le na podlagi seznama prejetih plačil iz računovodstva oz. fotokopije položnic.

Nazaj