Obvestilo o poteku prvega šolskega dne, 1. 9. 2020

V torek, 1. 9. 2020, pridete dijaki prvega letnika v šolo po posebnem razporedu:

– ob 8.00 dijaki programa medijski tehnik v šolski park na Kosovelovi 12;

– ob 8.00 dijaki programov strojni tehnik in tehnik mehatronike v telovadnico 4 Šolskega centra Celje pri glavnem vhodu;

URNIK

Ura

Čas

Dejavnost

1.       

8.00–8.25

sprejem

1., 2., 3.

8.25–10.25

RU

    4.

10.25–10.45

malica

4.

10.45–11.15

pouk po urniku

5.

11.20–12.05

pouk po urniku

 

– ob 8.45 dijaki programov srednjega in nižjega poklicnega izobraževanja (oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operaterv telovadnico 4 Šolskega centra Celje pri glavnem vhodu;

URNIK

Ura

Čas

Dejavnost

2.

8.45–9.10

sprejem

 2., 3., 4.

9.10–11.15

RU

    5.

11.15–11.35

malica

5.

11.35–12.05

pouk po urniku

 

– ob 9.00 dijaki nižjega poklicnega izobraževanja (pomočnik v tehnoloških procesihpočakate razrednika na zelenici pred glavnim vhodom Šolskega centra Celje;

URNIK

Ura

Čas

Dejavnost

 2., 3., 4.

9.00–11.15

RU

    5.

11.15–11.35

malica

5.

11.35–12.05

pouk po urniku

 

– ob 8.50 dijaki poklicno-tehniškega izobraževanja: (strojni tehnik v učilnico C22 in tehnik mehatronike v učilnico B08);

URNIK

Ura

Čas

Dejavnost

2., 3

8.50–10.25

RU

  4.

10.25–10.45

malica

    4.

11.45–11.00

priprava na predavanje

4., 5.

11.00–12.30

IND: predavanje mag. Aleša Lisaca in debata

Najprej vas bodo sprejeli ravnateljica oz. pomočnica ravnateljice in razredniki. Z njimi boste odšli na ogled šole in v učilnice.

Dijaki drugega, tretjega in četrtega letnika pridete v šolo ob 8.50 (razen dijaki S-3. h, ki pridete ob 8. uri). Razpored učilnic je del tega obvestila.

URNIK

Ura

Čas

Dejavnost

2., 3

8.50–10.25

RU

  4.

10.25–10.45

malica

     4.

11.45–11.00

priprava na predavanje

4., 5.

11.00–12.30

predavanje mag. Aleša Lisaca in debata

 

V šolo pridete tudi dijaki oddelka S-3. h. Od 1. in 2. uro (do 9.30) imate v predavalnici B-9 predavanje iz varnosti in zdravja pri delu, ki ga bo izvedel strokovni delavec Drago Keše. Udeležba je obvezna, saj potrdilo o opravljenem usposabljanju potrebujete za opravljanje PUD-a. Od 9.35 do 9.55 imate malico, potem boste do 11.00 urejali administrativne zadeve z razredničarko in organizatorjem PUD-a.

Dijaki boste v matičnih učilnicah, razpored učilnic je na povezavi. V šolo vstopate z zaščitnimi maskami, ob vstopu si razkužite roke. Dijaki nosite maske tudi v telovadnici in na hodniku. S sabo imejte podpisano izjavo (Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo) beležko, pisalo in malico ter vodo. Prvi dan organizirane malice ne bo; malicali boste v učilnici. V naslednjih dneh bo malica po urniku.

 

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki,

želimo vam, da  pogumno in uspešno zakorakate v novo šolsko leto ter ostanete zdravi. Bodite radovedni in ustvarjalni, zastavljajte si vprašanja in iščite odgovore nanja.

 

 

Ravnateljica

Simona Črep

Nazaj