Davčno opismenjevanje mladih

V ponedeljek, 29. 3. 2021, in v sredo, 7. 4. 2021, se bodo dijaki 2. letnikov (razen PTI) udeležili spletnega predavanja in delavnice na temo davki.

V okviru vladne kampanje Vklopi razum – zahtevaj račun Finančna uprava RS ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo in Urada Vlade RS za komuniciranje izvaja tudi projekt Davčno opismenjevanje mladih.

Namen predavanj in delavnic za dijake je krepitev davčne kulture in družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni nujnosti in vrednoti.

Vsebina:

  • pregled zgodovine davkov,
  • davki v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju,
  • pomen plačevanja davkov in namen porabe davčnih prihodkov,
  • družbene posledice izogibanja izpolnjevanju davčnih obveznosti.

Predavanja in delavnice se po razporedu na daljavo udeležijo dijaki 2. letnikov, prisotni so tudi učitelji tekoče ure.

Na predavanje se učitelji vključite v Teamsovem koledarju Davčno opismenjevanje mladih.

PON, 29. 3. 2021

 

Učitelj

M-2. d

2. ura M. Drev Uranjek

3. ura A. Požlep

M-2. h

2. ura H. Fižuleto, B. Jeraša

3. ura L. Leskovšek

S-2. i

2. ura P. Peršič, B. Jeraša

3. ura M. Rajh

 

 

SRE, 7. 4. 2021

 

Učitelj

M-2. c

2. ura E. Došler, I. Lah

3. ura M. Cizej

M-2. e

2. ura M. Marinšek

3. ura (I. Virant, M. Radosavljević)

S-2. a

2. ura (R. Zupanc, E. Došler)

3. ura B. Renner

S-2. b

2. ura K. Zidanšek

3. ura (D. Kunej)

S-2. j

2. ura J. Došler

3. ura (P. Klaus)

 

Dijakom M-2. e, S-2. a, S-2. b in S-2. j se malica prestavi na 4. šolsko uro.

Pripravite vprašanja, da boste lahko aktivno sodelovali, in ne pozabite na primerno zastopanje naše šole.

 

Mentorica SD                                                                                              Ravnateljica

Suzana Slana                                                                                            Simona Črep

 

Nazaj