Pop art Josip

V izobraževalnem programu medijski tehnik dijaki spoznavajo zakonitosti medijskih površin in njihov vpliv na gledalca. Skušajo razumeti, kako in zakaj posamezni grafični elementi človeka prepričajo, vplivajo na razpoloženje ali enostavno ulovijo in zadržijo pogled. Zakonitosti barv in psihološki učinki barvnih kombinacij so predmet pridobljenega znanja.

Povojno sivino in pomanjkanje barvne smelosti je v preteklosti nadomestilo umetniško gibanje pop art. Vsesplošna želja po svobodi izražanja, hedonističnih željah, glasbenih novostih itd. je s ključnimi predstavniki, kot sta Warhol in Lichenstein, umetnost naredila dosegljivo in splošno sprejemljivo Vsakdanji predmeti so postali umetnost; ta se je selila na ulice in obarvala vsakdan.

V letu 2021, ko je vlada RS razglasila skladatelja in zdravnika Josipa Ipavca kot človeka, ki je v našem prostoru pustil močan pečat, je JSKD OI Šentjur podal predlog, da mladi za mlade oblikujejo kreativna sporočila v na žalost spet sivem času globalne pandemije. Barvitost pop artizma in ulična umetnost predstavljata odlično priložnost v novi stvarnosti.

Naloga je pomenila poseben izziv, saj se je izvajala v času dela na daljavo in to takoj po začetku novega šolskega leta. Glasba, kompozicije, ikone, zdravniška praksa, bolezni … Kako sodobne teme. V začetni fazi so dijaki raziskali Ipavčeva dela, analizirali pop ikone, pregledali računalniška programska orodja za oblikovanje in v video okolju opravili niz diskusij. Začetne ideje so se razvile v novodobne sporočilnosti. Nekateri so zdravniško prakso aktualizirali in jo povezali s cepivi proti covidu, ki jih lani jeseni še ni bilo. Drugi so skladateljeva pomenljivo naslovljena dela (Imel sem ljubi dve ali Princesa Vrtoglavka) priredili in oblikovali za današnji čas. Zelo zanimiva izkušnja pri delu na daljavo je bil zagovor in utemeljitev izdelka pred vrstniki in profesorjem. Tako so se dela še bolj osmislila; argumenti so postali stvar skupinskega prepričanja.

Dijaki in dijakinje oddelkov M-3 d in M-3 e so z velikim veseljem sprejeli sodelovanje s skladom in pridobili dragoceno izkušnjo dela z naročnikom. Strokovna komisija je izdelke ocenila in javno predstavila najboljša dela. Nagrade so nadomestile šolske ocene. Po mnenju komisije je bil za najboljše delo izbran plakat Nike Drovenik, ostali nagrajenci so:  Oliver Radosavljević Kovač, Samanta Šalamon, Tjaša Gregorin in Tilen Sotlar ter Maša Šerbec. Čestitamo mentorju mag. Petru Arliču in dijakom, ki so odlično uresničili idejo in si prislužili sodelovanje na razstavi plakatov na Krekovem trgu. Barvita, sporočilna in izvirna razstava bo na ogled  do 15. 4. 2021. V galeriji si lahko ogledate fotografije z razstave in dijake M-3 d-oddelka, ki so se ponosno postavili pred svoje izdelke.

Ravnateljica Simona Črep

Nazaj