Delitev spričeval dijakom po opravljenem PUD in popravnih izpitih

Spričevala razredniki podeljujejo v petek, 21. 8. 2019, ob 8.00 v spodaj navedenih prostorih.

 

Razred       Razrednik                  Ura     Učilnica

M1f            K. Zidanšek                  8.00     D16

S1g             G. Grat                        8.00     D02a

M1h            N. Mavc                        8.00     D08

S1i              J. Prušnik                      8.00     A44

S1j              J. Žogan                        8.00     A41

S1k             B. Hrovat                      8.00     B45

S2a             D. Hundrić                    8.00     D33

S2b             M. Lesjak                      8.00     C22

M2c            D. Mikola                      8.00     D19

M2d           N. Talan Fošnarič           8.00     KB01

M2e            S. Slana                         8.00     KC03

M2f            S. Romanić                   8.00     D20

S2g             A. Ferlež                       8.00     D31

M2h            M. Bevc                        8.00     A30

S2i              H. Fižuleto                      8.00     D21

S2j              T. Kolman                     8.00     D24

S3a             A.  Ovtar                        8.00     D03

S3b             M. Marinšek                  8.00     C03

M3c            E. Došler (nadomešča G. Grat)  8.15   D02a

M3d           I. Virant                        8.00     KC01

M3e            M. Radosavljević          8.00     KC03 

                 

Pomočnik ravnateljice: Igor Lah    

Nazaj