Poklicna matura – jesenski rok

Spoštovana maturantka, spoštovani maturant!

Od ponedeljka , 24. avgusta 2020, do četrtka, 3. septembra 2020, bodo potekali pisni in ustni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2020.

Natančnejši razporedi pisnih izpitov in ustnih zagovorov bodo vidni na oglasni deski in na šolskih spletnih straneh.

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri in trajajo do 11.00 oz. 11.10.

Na dan pisnega izpita morate biti v šoli ob 8.30. Na oglasni deski D-etaže in na požarnih vratih  iste etaže bodo objavljeni razporedi pisanja po učilnicah ter sedežni redi. Prosim vas, da dosledno upoštevate razporede ter pravila, ki veljajo za pisne preizkuse PoM.

Pred izpitnim prostorom se kandidati zberete 30 minut pred začetkom izpita.

S sabo imejte osebni dokument za identifikacijo ter pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko nesete le nujne osebne predmete, ki jih boste odložili na za to določeno mesto. V izpitnem prostoru ne smete uporabljati mobitelov in drugih prenosnih elektronskih komunikacijskih naprav ter ročnih ur.

Še vedno veljajo priporočila NIJZ o zaščiti pred virusom COVID-19 (vstop v šolo z masko, obvezno razkuževanje rok, predpisana socialna razdalja, higiena kašlja, …), zato vas prosimo, da to upoštevate.

 Koledar dogodkov:

PISNI IZPITI

 

DATUM

DEJAVNOSTI

20. avgust 2020

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2020

1. predmet – Slovenščina – pisni izpit

25. avgust 2020

3. predmet – Matematika – pisni izpit

28. avgust 2020

3. predmet – Angleščina / nemščina – pisni izpit

31. avgust 2020

2. predmet POM

24. avgust – 3. sept. 2020

Ustni del poklicne mature in 4. predmet – Izdelek oz. storitev z zagovorom

8. september 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2020

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Poimenski seznam ustnih zagovorov bo 24. 8. 2020 visel na oglasni deski v D-etaži.

Tajnica ŠMK                                                                                      Ravnateljica

Lidija Leskovšek                                                                                 Simona Črep

 

Nazaj