Delitev spričeval dijakom prvih letnikov (SSI) in dijakom, ki so opravili PUD

OBVESTILO

 

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 24. 6. 2021, ob 9. uri razredna ura z delitvijo spričeval za dijake 1. letnika SSI-programa ter za dijake, ki so opravili PUD in razredniku dostavili potrdilo, po spodnjem razporedu. Pred podelitvijo boste prisluhnili proslavi ob dnevu državnosti.

 

Razred

Razrednik

Učilnica

S-1a

mag. Simona  Brečko

C-03

S-1b

Aleš Ferlež

D-27

M-1c

Brigita Renner

D-34

M-1h

Anton Glušič

D-24

S-1i

Peter Peršič

D-02a

S-1j

Peter Klaus

D-08

S-1k

Srečko Fošnarič

A-44

S-2a

Simona Tadeja Ribič

D-32

S-2b

Martin Amon

B-45

M-2c

Matjaž Cizej

B-42

M-2h

Natalija Mavc

C-04

S-2i

Jože Prušnik

D-21

S-2j

Jože Žogan

D-22

M-1d

David Korošec

KB-03

M-1e

Alja Lesjak

KB-02

M-1f

Stevo Romanić

D-03

S-1g

Biserka Kampošek

D-16

M-2d

Lucija Bratina Pešec

KC-01

M-2e

Brigita Mastnak

KC-03

M-3d

Natalija Talan Fošnarič

KB-01

M-3e

Suzana Slana

KC-02

S-3a

Damjana Hohler

D-33

S-3b

Maja Lesjak

C-22

M-3c

Danica Mikola

D-19

 

Nazaj