FIT šola

,,100 % so zgrešeni vsi streli, ki jih nikdar nisi izvedel.”

                                                                     (Wayne Gretzky)

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovane dijakinje, dijaki, profesorice in profesorji!

V novem šolskem letu ponovno pričenjamo s 5—10 minutnimi telesnimi aktivnostmi. Del pouka bo tako z vajami za sproščanje in zdravo držo ali s krajšim sprehodom namenjen minutam za zdravje.

Vadba bo potekala po spodnjem urniku, lahko pa se bo izvajala tudi večkrat na teden.  Na določen dan se razredi z enim profesorjem vnaprej dogovorijo, da bodo med redno šolsko uro namenili minute gibanju.

Prekinite sedeči čas z gibalnimi odmori in gibalno vadbo v razredu (pomagajte si s plakati v razredih) ali s sprehodi. Pred vadbo in po njej dobro prezračite prostor.

Nekaj vaj pa je tudi na videoposnetku.

 MESEC

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

OKTOBER + NOVEMBER

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

1. + 2. letnik PTI

 

Lidija Leskovšek

Lucija Mandl

Nazaj