Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije se je v sredo, 1. 12. 2021, odvijal dogodek Sinergija edukacije in gospodarstva.

Podjetja so izvirno, udarno in interaktivno predstavila dijakom 1. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja ter srednjega poklicnega izobraževanja zanimivosti ter novosti podjetij, poklicev ter tehnologij, ki se pri delu uporabljajo, atraktivne izdelke, kompetence, ki se ob delu in z delom razvijajo, uspehe ter pričakovane cilje.

Dijakom srednjega strokovnega izobraževanja, smeri medijski tehnik so se na lokaciji Kosovelova predstavila tri podjetja, in sicer VTV Studio d. o. o., Marcelino d. o. o. in Radio Štajerski val. O uspešnosti predstavitev pričajo naslednje izjave:

Valerija Senica iz M-1. e razreda: Vse predstavitve so bile zelo zanimive, saj sem veliko izvedela o poklicu. Najbolj me je navdahnila predstavitev podjetja Štajerski val, saj je moja velika želja delo opravljati prav na tem radiu. Odločitve, izbira srednje šole, nikakor ne obžalujem.

Maj Marovt iz M-1. e pa je zapisal: Predstavljena podjetja so bila zelo zanimiva, saj si brez današnjih predstavitev sploh ne bi mogel zamišljati, koliko dejavnosti poteka v ozadju oddaje, koliko dejavnikov vpliva na to, da lahko preko radijskih valov poslušamo glasbo in oddaje. Seveda me je navdušila tudi izdelava spletnih strani in kompleksnost izdelave. Če povzamem, mi je bil današnji dan zelo všeč, saj me je še bolj navdihnil za delo v medijih.

Predstavitve dijakom srednjega strokovnega izobraževanja, smer strojni tehnik, pa so se na lokaciji Lava (šolski center Celje) predstavila podjetja Roboteh d. o. o., Vivapen d. o. o., Cinkarna Celje d. d. in Zlatarna Celje d. o. o. Tudi te predstavitve so dijaki spremljali in sprejeli z navdušenjem.

Dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, smeri inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar in mehatronik operater so se, kakor pričajo spodnje izjave, uspešno predstavila podjetja Roboteh d. o. o., Hermi d. o. o., Vivapen d. o. o., Zlatarna Celje d. o. o. in Monter d. o. o. Dijaki S-1. i razreda so zapisali naslednje vtise o dogodku: 

Luka Robnik: Najbolj me je navdušilo podjetje Vivapen, saj uporabljamo pisala vsak dan. Zanimivo je, da pri izdelavi uporabljajo robote. Pa še peresa smo dobili v dar, kar nas je lepo presenetilo.

Nikolaja Marota je navdušila predstavitev podjetja Hermi d. o. o.  z izdelovanjem strelovodov, njegovega sošolca Nejca Kamenška pa možnost štipendiranja. Žan Majcen je zapisal, da mu je bilo všeč, kako so podjetja zelo dobro predstavila povezavo med podjetjem in poklicno šolo ter da predstavljena podjetja dijakom omogočajo zaposlitve, dijaška/študentska dela ter opravljanje praktičnega usposabljanja.

Dijaki so lahko na dogodku spoznali rezultate sinergije pridobljenega šolskega znanja in njegove uporabe v vsakdanu, možnost njegove nadgradnje in priložnosti za razvoj ter rast.

Vodili spoznavanja in predstavitve sta dijake spodbudili k razmišljanju ter pogovoru o izbranem poklicu, potrebnih in pridobljenih izkušnjah, kompetencah in možnostih zaposlitve ter težnji po vzajemnem sodelovanju. K uspešnosti dogodka, kakor pričajo izjave dijakov, je prispevalo tudi pozitivno vzdušje vseh sodelujočih, za kar se vsem in vsakemu posebej iskreno zahvaljujemo.

Naj postane dogodek Sinergija edukacije in gospodarstva tradicija.

Še fotogalerija…

Organizatorji dogodka

Skip to content