FIT šola na daljavo

V mesecu februarju je potekalo regijsko srečanje koordinatorjev mreže zdravih šol, kjer se je s primerom dobre prakse predstavila tudi Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije.

Fit šola je šolski projekt promocije gibalno-športne aktivnosti dijakov in učiteljev. S primerom smo želeli predstaviti aktivnosti, ki v okviru projekta potekajo na naši šoli kljub praznim učilnicam in delu na daljavo. Ker mladi vedno bolj ostajajo doma pred zasloni računalnikov, menimo, da sta gibanje in zdrava prehrana ključnega pomena za zdravje.

S projektom želimo razvijati in pridobiti pozitiven odnos med strokovnimi delavci in dijaki do redne športno-gibalne dejavnosti. V času pouka na daljavo smo izvedli kar nekaj aktivnosti:

  • 10-minutna vadba med poukom: Pretežno sedeči urnik prekinjamo z nekaj minutno vadbo za zdravje, s katero želimo mladim pokazati, da je krajša dnevna vadba lahko odlična pot do zdravega počutja.
  • Zimski športni dan: Dijaki so lahko izbirali med naslednjimi dejavnostmi – »zmorem vsaj 10.000 korakov«, smučanje ali deskanje na bližnjem hribu, tek na smučeh, pohod ali prehoditi polovico maratona.
  • Prijazni do duha in telesa: V sklopu interesnih dejavnosti smo pripravili poseben dan, s katerim smo želeli poskrbeti za odgovorno ravnanje, zdravje in psihofizično sprostitev.
  • Fit v novo leto: Že tradicionalno smo v mesecu decembru, ob zaključku koledarskega leta, izvajali najrazličnejše aktivnosti. Tokrat zaradi razmer le na nekoliko drugačen način, in sicer preko spletnega okolja MS Teams. Potekalo je razredno štetje prehojenih kilometrov, prav tako pa tudi vadba za učitelje, s katero smo prekinili naš sedeč urnik. Vadbo je tedensko pripravljal aktiv ŠVZ.

Živimo v dobi multimedije, tehnologije in informatike. V dobi, ko se je človek oddaljil sam od sebe. Dijaki se v povprečju manj gibajo, kot bi bilo potrebno. Zaradi tega so tovrstne aktivnosti še pomembnejše.

Lidija Leskovšek, koordinatorica mreže zdravih šol

 

Nazaj